Лютак Оксана Зіновіївна

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1993 р., «Українська мова та література з додатковою спеціальністю англійська мова», Вчитель української мови та літератури та англійської мови; Факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 1998 р.,  «Психологія. Практична психологія в галузі освіти»,  Практичний психолог.

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості соціалізації старшокласників у загальноосвітній школі” (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, 2001р.).

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку

Навчальні дисципліни: Психологія міграції, Технології індивідуального консультування в сім`ї, Основи соціально-психологічного тренінгу, Психологія сім’ї, Етнопсихологія

Стажування: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», кафедра теоретичної та практичної психології, з 22 жовтня по 30 листопада 2018 року. Довідка про стажування № 858 від 04.01.2019 р. Тема стажування “Інноваційні методи та технології в освітньому процесі. Інтеграція науки і практики”.

Лютак О.З. Насильство як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – м.Івано-Франківськ: Вид-во «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1. – 252с.

Лютак О.З. Вплив культурних традицій на функціонування сучасної сімї // Zwiastowac. Nayki I praktyki. – Szczecin, 2014. – C. 45-55. Практикум з соціально-психологічного тренінгу (для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія») / За ред. Лютак О.З. – Івано-Франківськ, 2015. – 40 с.

Лютак О.З. Соціально-психологічні детермінанти трудової міграції // Молодий вчений, 2017. – №11 (51). – С.809-813.

Лютак О.З. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор: монографія / за наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ “ПНУ імені В.Стефаника” Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018, С. 359-366.

Лютак О.З. Психологія міграції [Електронний ресурс]: навчально-методичний комплекс / ДВНЗ “ПНУ імені В.Стефаника”. Електрон. текст. дані. Івано-Франківськ, 2017. 1 електрон. опт. диск. (СD-R).

Лютак О.З. Соціально-психологічні проблеми сучасних мігрантів: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» / Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] Вип. 15. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2018. С.125-129.

Лютак О.З. Етнопсихологічні чинники національного виховання учнів гірської школи / Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор / За наук. редакц. Оліяр М.П.: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. С.359-366.

ТЕКСТ