Куравська Надія Володимирівна

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Освіта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1990-1994 рр.), спеціальність “Педагогіка і психологія (дошкільна)”

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2000)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000р.)

Вчене звання: доцент (2003)

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Гендерна психологія, Психологічна безпека особистості, Юридична психологія, Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу, Кримінальна психологія, Судово-психологічна експертиза

Стажування:

1. Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка), сертифікат, The internship on gender studies “Interdisciplinary master’s programs for multicultural audience”, 13.10.2017 р.

2. Університет Арістотеля (м.Салоніки, Греція), Cертифікат: REG.NO GEST/CER-47 ISSUED Тема: “Developing teaching materials for Gender Studies Courses”, 30.11.2018 р.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

1. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості впливу вироку на підсудну особу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай,2005.-Вип. 10.-Ч.1.-с.59-65.

2. Абдюкова Н.В. Актуальні проблеми правової соціалізації // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – Т. 8, вип..1. – К.,2006. – С.6-10.

3. Абдюкова Н.В. Поняття правової психології та її завдання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.-Вип. 11.-Ч.2.-С.76-81 .

4. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості негативної професійної деформації юриста // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.-Вип. 12.-Ч.2.-С.44-50.

5. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості впливу сім’ї на процес соціалізації дитини // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. -Т. ІХ, част.4.-К.,2007.-С.6-11.

6. Абдюкова Н.В.Жіноча злочинність як психологічна проблема // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.-Вип. 13.-Ч.2.-С.77-83.

7. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості сучасної жіночої злочинності / Н.В. Абдюкова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009.-Вип. 14.-Ч.1.-С.93-103.

8. Абдюкова Н.В. Десоціалізуючі впливи провідних інститутів соціалізації в молодшому шкільному віці / Н.В. Абдюкова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С. 92-102.

9.Куравська Н.В. Психологічні детермінанти криміналізації особистості / Н.В. Куравська // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного унівесритету імені В. Стефаника, 2010 рік. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 15-28.

10. Куравська Н.В. Справедливість і психологічна безпека особистості: зміст та співвідношення понять // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, 2014. Вип. 19. Ч.2. С. 176-182.

11. Куравська Н.В. Вольова саморегуляція як чинник психологічної безпеки особистості в умовах юридичної діяльності // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 8 травня 2015 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. С. 115-117.

12. Куравська Н.В. «Техніка безпеки» при використанні психологічного впливу // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26 червня 2015 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. С.40-43.

13. Куравська Н.В. Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ / Н.В.Куравська // Збірник наукових праць: психологія. Вип. 21. – Івано-Франківськ: пп О.М.Голіней, 2016. – С.79-86.

14. Куравська Н.В. Гендерна дискримінація як психологічна проблема // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 1-2 грудня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. Ч.1. – С. 81-84.

15. Куравська Н.В. Гендерні особливості комунікативної компетентності суддів // Гендерні студії: навчання, дослідження та практика. Збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» (16-20 квітня 2018 р.) / За ред. О.В.Авраменко, Т.В.Лісова. Кропивницький: Видавництво «КОД». С.200-202.

16. Куравська Н.В. Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2018. Вип. 22. С. 55-62 (doi: 10.15330/psp.22.55-62).

17. Куравська Н.В. Психологічні особливості гендерної дискримінації на ринку праці України // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2018 р., м. Одеса). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2018. Ч.1. С.21-25.

18.Куравська Н.В. Психологічна характеристика гендерних стереотипів у професійній діяльності // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 жовтня 2018 р.). Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2018. Ч.1. С. 122- 124. 12.14

19. Чуйко О.М., Куравська Н.В. Гендер і кар’єра: навчальний посібник / ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. 364 с.

20. Куравська Н.В. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія “Психологія”. 2019. Вип.22. С.32-38. doi:10.15330//vpufpn.22.32-38

21. Куравська Н.В. Основні напрями роботи психолога з гендерними проблемами в організації // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23. С. 41-49. doi: 10.15330/psp.23.41–49

22. Куравська Н.В. Психологічна допомога у подоланні гендерних проблем в організаціях // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці — прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2019 р., м.Одеса). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2019. Ч.1. С. 61-65.

23. Куравська Н.В. Тестові завдання до курсу «Гендерна психологія». Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації / за ред. І.В.Лупан. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. С.42-50 ISBN 978-617-7197-89-7

24. Куравська Н.В. Прояви психологічних проблем гендерного характеру в організаціях // Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 94-102. doi: 10.15330/psp.24.94-102

25. Куравська Н.В. Загрози психологічній безпеці особистості при використанні різних видів психологічного впливу. Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 11–12 вересня 2020 р. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.80-84.

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

ТЕКСТ

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail:

Тел: 59-61-49

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]