Карпенко Зіновія Степанівна

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): «Психологічні особливості самовизначення молодших школярів» (1989), «Психологічні основи аксіогенезу особистості» (1999).

Дата народження, відомості про освіту: 22.01.1959; Коломийське педагогічне училище (1974-1978), Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького (1978-1983), аспірантура (1985-1989) і докторантура (1995-1998) цього ж ДВНЗ (зараз – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова). Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: пройшла шлях від асистента до професора в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, викладала в Поморсько-Куявській вищій школі (2007, м. Бидгощ, Польща).

Членство у вітчизняних та зарубіжних наукових об’єднаннях: Товариство психологів України, член Правління Асоціації політичних психологів України, Українська спілка психотерапевтів.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання): знак «Відмінник освіти України» (2005), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006).

Наукові інтереси: методологічні проблеми психології, аксіологічна психологія, психологія розвитку і психотерапія, психологічна герменевтика, соціальна і політична психологія; практикуючий схема-терапевт.

 Загальна кількість публікацій: понад 200 праць, з них – 4 одноосібні монографії.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання,співавторство): Психокорекція розвитку дитини: Монографія. – Івано-Франківськ, 1994; Аксіопсихологія особистості: Монографія. – К., 1998; Експериментальна психологія: Посібник. – Івано-Франківськ, 2000; Герменевтика психологічної практики: Монографія. – К., 2001; Аксіологічна психологія особистості. – Івано-Франківськ, 2009; Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії. – К., 2006; Етнос. Соціум. Культура: регіональний аспект. – Київ-Івано-Франківськ, 2006; Психология индивидуальности: Новые модели и концепции. – М., 2009; Историческая психология: истоки и современное состояние: монография – Одесса, 2012; Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток. – Суми, 2013; Психология общения. Энциклопедический словарь. – М., 2015 ( 6 останніх – у співавторстві).